100%
تخفیف

ریاضیات،فصل توابع نمایی و لگاریتم

بدون امتیاز 0 رای
تومان70,000.00 – رایگان!

با توجه به تعطیلی به وجود آمده به جهت شیوع ویروس کرونا برای مدارس،گروه آموزشی علمیست بر آن شد کلاس…

تومان70,000.00 – رایگان!
100%
تخفیف

شیمی دوازدهم،فصل چهارم،شیمی راهی به سوی آینده روشن

بدون امتیاز 0 رای
تومان70,000.00 – رایگان!

با توجه به تعطیلی به وجود آمده به جهت شیوع ویروس کرونا برای مدارس،گروه آموزشی علمیست بر آن شد کلاس…

تومان70,000.00 – رایگان!
100%
تخفیف

فیزیک دوازدهم،فصل چهارم،فیزیک اتمی و هسته ای

بدون امتیاز 0 رای
تومان70,000.00 – رایگان!

کلاس های آنلاین علمیست

تومان70,000.00 – رایگان!