زیست شناسی دوازدهم استاد شهریار مظاهری _ گروه شماره 2

جلسات آفلاین،تکالیف و جزوات جلسات آفلاین زیست شناسی دوازدهم استاد شهریار مظاهری خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…
659,000 تومان

عربی عمومی جامع ویژه دهم و یازدهم و دوازدهم نظام جدید دکتر پژمان میرزابلند

جلسه آشنایی و جلسه صفر تدریس عربی جامع دکتر پژمان میرزابلند جلسات آفلاین،تکالیف و جزوات جلسات آفلاین عربی دکتر پژمان…
699,000 تومان

ادبیات عمومی جامع ویژه دهم و یازدهم و دوازدهم نظام جدید استاد مهدی فاطمی

جلسه آشنایی و جلسه صفر تدریس ادبیات فارسی جامع استاد مهدی فاطمی جلسات آفلاین،تکالیف و جزوات جلسات آفلاین رایگان ادبیات…
699,000 تومان

شیمی جامع کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید استاد سهیل بنی نجاریان

جلسات آفلاین،تکالیف و جزوات جلسات آفلاین رایگان شیمی جامع استاد سهیل بنی نجاریان جلسات آفلاین شیمی دهم استاد سهیل بنی…
999,000 تومان

فیزیک جامع کنکور ۱۴۰۰ مشترک رشته تجربی و ریاضی نظام جدید استاد محمد پایه دار

جلسه آشنایی و جلسه صفر تدریس فیزیک جامع استاد محمد پایه دار جلسات آفلاین،تکالیف و جزوات جلسه آفلاین رایگان فیزیک…
999,000 تومان