استاد احسان کرمی

مدرس ریاضیات گروه آموزشی علمیست

تحصیلات

کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه علم و صنعت

سوابق آموزشی و تدریس

تدریس در مدارس علوم نوری،کیمیا اندیشه، امیرالمومنین و…

تدریس در آموزشگاه های برتر کشور (نوری،قلم تهران،گلهای اندیشه،مهر آزمون، علم اندیشه، مبتکران، دارالفنون و…)