استاد شهریار مظاهری

مدرس زیست شناسی گروه آموزشی علمیست

تحصیلات

کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه تهران

سوابق آموزشی و تدریس

دبیر نمونه تیزهوشان ازه ای ۱ در سال ۹۸
دبیر مدارس نمونه دولتی
مدرس اموزشگاههای علوی و گاج

ریاست ۴ ساله انجمن علمی دبیران زیست شناسی استان اصفهان
تدریس مرکز تربیت مدرس