استاد محمد رضا نیک نام

مدرس شیمی گروه آموزشی علمیست

سوابق آموزشی و تدریس

مدرس آموزشگاه های برتر استان اصفهان

مدرس رتبه های برتر کنکور

تدریس شیمی به روش کاملا بی سابقه و منحصر به فرد