استاد محمد بزرگپور

مدرس دین و زندگی گروه آموزشی علمیست

سوابق آموزشی و تدریس

بیش از 40 سال سابقه تدریس دین و زندگی

پرمخاطب ترین دبیر دین و زندگی استان اصفهان

مدرس مدارس برتر استان اصفهان(اژه ای،امام باقر،سادات،امام صادق و…)

مدرس رتبه های برتر سالهای اخیر

نویسنده کتاب دین و زندگی کنکور(نظام قدیم)